Ayni Yardımlar

Gıda Yardımları
Ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması için, dini bayramlarımız öncesinde ve yılın belli dönemlerinde, gıda yardımı kapsamında erzak kolisi dağıtımı yapılmaktadır.
Yakacak Yardımları
Yakacak yardımları; kış aylarında ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılamak üzere yapılan yardımlardır. Bu kapsamda, Türkiye Kömür İşletmesi ocaklarından gönderilen paketli kömürler, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin ikamet ettiği adreslere dağıtılmaktadır.
Eğitim Yardımları
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nden kaynak aktarımı yapıldığında İlköğretim ve Ortaöğretim çağındaki muhtaç ve fakir ailelerin çocuklarına eğitim - öğretim yılı içerisinde her iki dönem için bir defaya mahsus ayni yardımlar yapılmaktadır.
Tıbbi Araç-Protez-Cihaz Yardımları
3294 Sayılı Kanun kapsamında olup İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden engelli vatandaşımıza raporlarına istinaden ihtiyaç duydukları yardımcı cihazlar (işitme cihazı, akülü araba, vb.) alınmaktadır. Bunun yanı sıra akülü araba kullanan engelli vatandaşlarımızın araçlarının yedek parçaları da (akü, joystick) ihtiyaç halinde Vakfımızca karşılanmaktadır.