2019 Yılı

KARATAY SYDV SODAM:
Projemiz  İlçemizde yaşamakta olan sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde, korunmaya muhtaç olduğu tespit edilen  dezavantajlı Roman  kadın ve çocuklara  hizmet verilmesi amaçlanmıştır. Verilecek eğitimler neticesinde el emeğine dayalı ürünlerin üretimi ve aynı zamanda merkezde satışı sağlanıp; böylelikle Merkeze gelen kadınların aile bütçelerine katkı sağlanması amaçlanmıştır.  Yapılan alış-veriş ve mal alımı ile piyasa ekonomisine de katkıda bulunacaktır.Projemiz 1 yıl olarak düşünülmüş olup verimliliğine ve sürdürebilirliğine göre gelecekte de uygulanmaya devam edilecektir. Dezavantajlı Roman  vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının her zaman devam etmesi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün yeterli olamaması, Roman  vatandaşlarımızın sayısının nüfus artışıyla giderek artması, toplumsal dışlanmanın devam etmesi,  gibi nedenler projenin varlığını gerekli ve sürdürülebilir kılmaktadır. Proje faaliyetleri devam etmektedir.