2015 Yılı

ŞATIR SÜT İNEKÇİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ:
3 muhtaç Aileye toplam 15 adet gebe düve ve 9 ton yem dağıtılmış olup toplam maliyeti 98.000,00,-TL’dir. Proje şartlı onaylanmış olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile ortak yürütülmektedir. Proje 2015 Mart ayında uygulamaya geçmiştir.