2014 Yılı

KÖSEALİ SÜT İNEKÇİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ:
10 muhtaç Aileye toplam 50 adet gebe düve ve 25 ton yem dağıtılmış olup toplam maliyeti 270.000,00,-TL’dir. Proje şartlı onaylanmış olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile ortak yürütülmektedir. Proje 2014 Mayıs ayında uygulamaya geçmiştir