Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı

ASKER ÇOCUĞU YARDIM PROGRAMI (AÇP)
Asker çocuğu yardım programında şartları sağlayan hak sahibi kişiye aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Ödemeler, programın hak sahibinin banka/PTT hesabına yapılır.
Hanede birden fazla asker çocuğu bulunması durumunda, her bir çocuk için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir çocuğa ayrı ödeme oluşturulur.
ASKER ÇOCUĞU YARDIM PROGRAMINA BAŞVURU
            Asker çocuğu yardım programına başvuru, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi tarafından yapılır. Muhtaç asker ailelerine yönelik yardım programı kapsamındaki asker anne ve babası bu programa başvuru yapamaz.
            Asker çocuğu yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki Vakıf’lara yapılır.
ASKER ÇOCUĞU YARDIM PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
FAYDA SAHİBİ ÇOCUĞUN YARDIM PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
Asker çocuğu yardım programından yararlanabilmek için fayda sahibi çocuğun;
a) 18 yaşını doldurmamış olması,
b) Babasının askerde olması,
c) Bekâr olması,
d) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen sosyal ve ekonomik destekten faydalanmaması,
e) Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması,
f) Diğer kurum ve kuruluşlardan, babasının askerde olması nedeniyle benzeri yardımlardan faydalanmaması,
g) Öksüz/yetim yardım programı kapsamında fayda sahibi olmaması,
h) Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması,
i) 2022 sayılı kanun kapsamında aylık almaması,
j) 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi, gerekmektedir.
Asker çocuğu yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuktan eğitim ve öğretime devam etme şartı aranmaz.
Asker çocuğu yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuğun şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında olması bu yardım programından faydalanmasına engel teşkil etmez.
HAK SAHİBİNİN YARDIM PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
Asker çocuğu yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin;
a) Fayda sahibi çocukla birlikte aynı hanede ikamet etmesi,
b) Sosyal güvenceli olmaması,
c) 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi,
d) Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması,
e) Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından asker eşi olarak faydalanması, gerekmektedir.Ayrıca, asker çocuğu yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin;
a) Muhtaçlık durumu devam ettiği sürece eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı , şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında olması,
b) Kendisinin veya aynı hanede ikamet eden diğer kişilerin 2022 sayılı kanun kapsamında aylık alması,
c) Hanesinde ikamet eden diğer kişilerin sosyal güvenceli olması, bu yardım programı kapsamında hak sahibi olmasına engel teşkil etmez.
Asker kişinin önceki eşi ölmüşse, asker çocuğu yardım programından askerin halen evli olduğu eşi faydalanır.
YARDIMIN FESHEDİLMESİ
Asker çocuğu yardım programında fesih işlemi, Vakıflar tarafından sistem üzerinden (Mütevelli Heyeti kararı ile) ya da sistem tarafından her ödeme dönemi öncesinde gerçekleştirilen merkezi sorgulamalar neticesinde otomatik olarak yapılabilmektedir.
Asker çocuğu yardım programı kapsamında Vakıflar tarafından;
a) Hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının ya da hak sahibinin sosyal güvenceli olarak işe girdiğinin sosyal inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi,
b) Fayda sahibi çocuğun kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunduğunun tespit edilmesi,
c) Fayda sahibi çocuğun diğer kurum ve kuruluşlardan, babasının askerde olması nedeniyle benzeri yardımlardan faydalandığının tespit edilmesi,
d) Yardımı alan hak sahibinin veya fayda sahibinin ikametini ilgili vakıf dışına taşıması (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder), halinde yardımın Mütevelli Heyeti tarafından feshedilmesi gerekmektedir.
Bunun dışında Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilemese de;
a) Fayda sahibi çocuğun vefatı,
b) Hak sahibinin (ödeme yapılan kişinin) vefatı,
c) Fayda sahibi çocuğun 18 yaşını doldurması,
d) Yardımı alan hak sahibinin veya fayda sahibinin ikametini ilgili vakıf dışına taşıması (1 ayiçerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder),
e) Fayda sahibi çocuğun evlenmesi,
f) Fayda sahibi çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen sosyal ve ekonomik destekten  faydalandığının tespit edilmesi,
g) Fayda sahibi çocuğun bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalandığının tespit edilmesi,
h) Fayda sahibi çocuğun 2022 sayılı kanun kapsamında aylık aldığının tespit edilmesi, durumlarından herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse, asker çocuğu yardım programı Mütevelli Heyeti kararı aranmaksızın sistem tarafından otomatik olarak feshedilir.
Ayrıca, üstte maddeler halinde belirtilen durumların Vakıflar tarafından tespiti halinde de Mütevelli Heyeti kararı ile sistem üzerinden yardım programı feshedilir.
YARDIMIN DURDURULMASI
Asker çocuğu yardım programının durdurulması işlemi yalnızca Mütevelli Heyeti tarafından her ödeme dönemi öncesinde gerçekleştirilen merkezi sorgulamalar neticesinde otomatik olarak yapılabilir. Hak sahibinin kendisinin sosyal güvenceli olduğunun veya muhtaç asker ailesi yardım programı kapsamındaki yardımının feshedildiğinin, merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilmesi halinde, asker çocuğu yardım programı Mütevelli Heyeti kararı aranmaksızın, sistem tarafından otomatikman geçici olarak durdurulur.